Dostęp do VOD
Link do strefy VOD: https://online.alfaevent.pl/

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Okuliści!

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w 53. Zjeździe Okulistów Polskich, który odbył się w Warszawie, w dniach 9-11 czerwca 2022 r.

Spotykamy się już od ponad 50 lat, mamy nadzieję, że i tym razem udało nam się podjąć najważniejsze i najbardziej aktualne tematy z zakresu okulistyki, dyskutując o najnowszych badaniach naukowych, wytycznych, zaleceniach, czy metodach diagnostycznych. W poprzednim roku, który upłynął pod znakiem walki z koronawirusem SARS-CoV-2, mogliśmy się połączyć wirtualnie. Jest nam niezmiernie miło, że w tym roku spotkanie odbyło się stacjonarnie i osobiście mogliśmy uczestniczyć w sesjach plenarnych, by w gronie wybitnych specjalistów dyskutować na tematy dotyczące optymalnych decyzji diagnostycznych i terapeutycznych podejmowanych u pacjentów okulistycznych.

Podczas tegorocznej edycji Zjazdu Okulistów Polskich odbyły się wybory do Zarządu Głównego PTO, obecnie Prezesem PTO jest już Pani Profesor Bożena Romanowska-Dixon, Prezesem Elektem została Pani Profesor Ewa Mrukwa-Kominek.

Przeprowadzonych zostało:

 • ponad 150 wykładów,
 • 8 kursów edukacyjnych,
 • 3 warsztaty praktyczne,
 • specjalna sesja ESCRS,
 • sesje firmowe,
 • koktajl z Ekspertem,
 • sesja pielęgniarska,
 • sesja plakatowa.

Nagrodziliśmy najlepsze prezentacje Młodych Okulistów i plakaty.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy Prelegentom, Sponsorom, Wystawcom za zaangażowanie i aktywny udział w wydarzeniu!

Już teraz zapraszamy w 2023 roku do Poznania na 54. Zjazd Okulistów Polskich!

Prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
Prezes PTO kadencji 2019-2022
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon
Prezes PTO kadencji 2022-2025
Wiceprzewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

900
Uczestników
30
Sesje naukowe
150
Wykładów
110
Lat tradycji PTO

Ważne terminy

verify (1)

od 24.06.2022

dostęp do VOD (wybranych wykładów)

clipboard (1)

do 31.07.2022

będzie możliwość oglądania wybranych wykładów w formie on-line

screen (1)

 do 30.09.2022

pojawi się termin 54. Zjazdu Okulistów Polskich

Informacje

9 – 11 czerwca 2022 roku

Hilton Warsaw City

Grzybowska 63
00-844 Warszawa

Polskie Towarzystwo Okulistyczne

Biuro Organizatora Zjazdu:
PIXEL MULTIMEDIA
konferencje@pixelmultimedia.pl

1. termin do 30.04.2022 2. termin do 8.06.2022 Opłata wniesiona podczas Zjazdu
Członek PTO (z opłacona składką członkowską) 300 zł 500 zł 850 zł
Osoba niebędąca członkiem PTO
(lekarz bez opłaconej aktualnej składki PTO, lekarz zarejestrowany przez firmę, przedstawiciel firmy)
800 zł 1 000 zł 1 200 zł
Lekarz rezydent – członek PTO 150 zł 250 zł 800 zł
Lekarz rezydent – niebędący członkiem PTO 800 zł 1 000 zł 1 200 zł
Pielęgniarka
(opłata obejmuje tylko udział w sesji dla pielęgniarek)
50 zł 50 zł 50 zł
Kurs edukacyjny 50 zł 50 zł 50 zł
W miarę dostępnych miejsc:
Uczestnictwo w kursach edukacyjnych – osoby bez wykupionego uczestnictwa w Zjeździe 250 zł 250 zł 250 zł
Uczestnictwo w WetLabach z ekspertami – WEPTO – opłata za 1 WetLab (maksymalnie można wziąć udział w jednym WetLabie; tylko dla osób biorących udział w Zjeździe) 100 zł 100 zł 250 zł
UDZIAŁ STACJONARNY

OPŁATA OBEJMUJE:

udział w sesjach naukowych oraz firmowych
udział w sesji plakatowej
wstęp na wystawę sprzętu medycznego i leków
materiały zjazdowe
udział w uroczystości otwarcia Zjazdu
elektroniczny certyfikat uczestnictwa
miesięczny dostęp do platformy Zjazdowej (wybranych nagranych wykładów)
lunche i przerwy kawowe

UDZIAŁ ONLINE
(dostęp do wybranych wykładów po zakończeniu Zjazdu)

CZŁONKOWIE PTO: 200 zł

OSOBY NIEBĘDĄCE CZŁONKAMI PTO: 400 zł

OPŁATA OBEJMUJE:

miesięczny dostęp do nagrań wybranych wykładów
elektroniczny certyfikat uczestnictwa

PRZEJDŹ DO REJESTRACJI ON-LINE

DANE DO PRZELEWU:
PIXEL MULTIMEDIA
ul. Pogodna 30, 60-275 Poznań

BNP PARIBAS 10 1600 1462 1080 0106 9000 0002
Tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika oraz numer proformy

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
Osobom, które się zarejestrowały jednak nie dokonały wpłaty do dnia rozpoczęcia Zjazdu Organizator nie gwarantuje dostępu do platformy.
Rezygnację z udziału w Zjeździe można zgłosić wyłącznie drogę mailową, na adres: konferencje@pixelmultimedia.pl
Rezygnacja z udziału w Zjeździe zostanie potwierdzona przez Organizatora wyłącznie drogą pisemną poprzez adres e-mail.
Datą anulacji zgłoszenia jest data wpłynięcia wiadomości e-mail do Organizatora.
Koszty anulacji zgłoszenia:
Rezygnacja do 90 dni przed Zjazdem – uczestnik nie ponosi kosztów anulacji
Rezygnacja między 90 a 60 dni przed Zjazdem – uczestnik ponosi 30% kosztów
Rezygnacja między 60 a 30 dni przed Zjazdem – uczestnik ponosi 50% kosztów
Rezygnacja między 30 a 14 dni przed Zjazdem – uczestnik ponosi 75% kosztów
Rezygnacja 14 dni przed Zjazdem – uczestnik ponosi 100% kosztów
Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Zjeździe, nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa powodując obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
Istnieje możliwość przepisania kwoty na innego Uczestnika – wymaga to jednak indywidualnego uzgodnienia oraz pisemnej akceptacji Organizatora (prosimy o maila na adres: konferencje@pixelmultimedia.pl).
Podane powyżej kwoty są kwotami brutto.

Uwaga! Opłać składkę członkowską w PTO do 31 marca br. i ciesz się obniżoną opłatą udziału w 53. Zjeździe Okulistów Polskich. Specjalne ceny tylko dla opłaconych członków PTO!

Uwaga! Jeżeli nie bierzesz udziału w Zjeździe, a chcesz wziąć udział w kursach edukacyjnych, to zgłoś się za pomocą wiadomości e-mail: zop2022@pixelmultimedia.pl, zweryfikujemy czy jest jeszcze miejsce, przypominamy, że udział w 1 kursie kosztuje 250 pln brutto.

Szanowni Państwo! Bardzo dziękujemy za zgłoszone streszczenia do sesji ustnej i plakatowej. W przypadku dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu: zop2022@pixelmultimedia.pl


WAŻNE TERMINY

10 kwietnia 2022 – termin zgłoszenia streszczeń, termin został wydłużony do 17 kwietnia 2022

29 kwietnia 2022 – termin otrzymania informacji dotyczącej przyjęcia lub odrzucenia zgłoszonej pracy

31 maja 2022 – termin przesłania gotowej i ostatecznej wersji prezentacji (zarówno ustnej, jak i plakatowej)


JAK PRYGOTOWAĆ WYSTĄPIENIE?

 • Bardzo prosimy o przestrzeganie czasu przewidzianego na prelekcję.
 • Prezentacja powinna mieć wymiar 16:9 (opcja panoramiczna).
 • Logo Zjazdu powinno być umieszczone w lewym dolnym rogu prezentacji.


JAK PRZYGOTOWAĆ STRESZCZENIE?

Streszczenie, napisane w języku polskim i angielskim,  razem z tytułem, autorami i afiliacjami powinno mieścić się na jednej stronie A4 i zawierać maksymalnie 2200 znaków. Listę współautorów należy oddzielać przecinkami. Należy podać afiliację autora/współautorów, ograniczając się tylko do nazwy jednostki wewnętrznej (zakład/katedra/instytut) oraz nazwy uczelni. Całość tekstu powinna być opracowana jednolicie bez wyróżnień, czcionką 12p Times New Roman z jednym odstępem między wierszami z marginesem normalnym po 2,5 cm z każdej strony arkusza.
Prace przygotowane w języku polskim, powinny składać się z następujących części:

Wstęp, Materiał i metody, Wyniki, Omówienie

W abstrakcie proszę zaznaczyć preferowaną sesję, do której jest zgłaszany:

1. Jaskra  2. Urazy i ergoftalmologia  3. Młodzi okuliści  4. Epidemiologia 5. Varia 6. PIKO 7. Plakat

Streszczenie będzie przyjęte tylko od zarejestrowanego i opłaconego uczestnika Zjazdu.


Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne firm farmaceutycznych, sesje firm farmaceutycznych oraz wystawy firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211. z późn. zm.).

Warsztat: Małoinwazyjna technika leczenia jaskry  technologią Micropulse

10.06.2022 (piątek), godz.: 8.30-12.30

Warsztat jest skierowany do lekarzy okulistów pragnących poznać nowe możliwości nieinwazyjnego leczenia jaskry, warsztat jest skierowany zarówno do specjalistów planujących poszerzyć wachlarz świadczeń medycznych w swoim miejscu pracy, jak i dla lekarzy nie posiadających umiejętności chirurgicznych. Warsztat składa się z części merytorycznej i praktycznej – trening na wetlaby.

 Prowadzący:

 • Prof. dr hab. Ewa Mrukwa-Kominek, Katowice
 • dr Wojciech Maruszczyk, Katowice

 Partner warsztatu: ABJ Vision

Program godzinowy warsztatu:

 • 8.30 – 9.00 Wprowadzenie do tematyki: prof. dr hab. Ewa Mrukwa-Kominek
 • 9.00 – 9.30 Prezentacja: dr Wojciech Maruszczyk
 • 9.30 – 10.30 Część praktyczna (I grupa)
 • 10.30 – 11.30 Cześć praktyczna (II grupa)
 • 11.30 – 12.30 Część praktyczna (III grupa)

 Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń – zapisy: zop2022@pixelmultimedia.pl

 
Miejsce jest zarezerwowane w momencie mailowego potwierdzenia przez Organizatora.

Warsztat jest bezpłatny dla uczestników 53. Zjazdu Okulistów Polskich.

Warsztat:  MiYOSMART – Inteligentny sposób w postępowaniu w krótkowzroczności u dzieci. Szkolenie certyfikacyjne

10.06.2022 (piątek), godz.: 16:00-17:00

Soczewki MiYOSMART wykonane w opatentowanej technologii rozogniskowania wielosegmentowego D.I.M.S. (Defocus Incorporated Multiple Segments) to bezpieczny, łatwy, skuteczny i nieinwazyjny sposób postępowania w krótkowzroczności u dzieci. Wyniki 3-letniego klinicznego badania, będącego kontynuacją badań dwuletnich, potwierdzają skuteczność soczewek MiYOSMART w spowolnieniu krótkowzroczności średnio o 60% u dzieci w wieku 8-13 lat, w porównaniu ze standardowymi soczewkami jednoogniskowymi*.

Podczas warsztatu, przedstawione zostaną cechy soczewek MiYOSMART, badania potwierdzające ich skuteczność oraz procedury dotyczące dopasowania tych soczewek oraz wizyt kontrolnych u dzieci.

Udział w szkoleniu upoważnia do przystąpienia do testu, którego zaliczenie jest podstawą do wydania certyfikatu Specjalisty MiYOSMART i uzyskania akredytacji do dopasowywania soczewek MiYOSMART.

Szkolenie dedykowane jest tylko dla lekarzy okulistów.

Prowadząca: Sylwia Kijewska, Product Manager, Hoya Lens Poland

Partner warsztatu: HOYA

Czas trwania warsztatu: 60 min

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń – zapisy: zop2022@pixelmultimedia.pl

 
Miejsce jest zarezerwowane w momencie mailowego potwierdzenia przez Organizatora.

Warsztat jest bezpłatny dla uczestników 53. Zjazdu Okulistów Polskich.

 

**Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. Soczewki okularowe Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spowalniają progresję krótkowzroczności: 2-letnie randomizowane badanie kliniczne. British Journal of Ophthalmology. Opublikowane online po raz pierwszy: 29 maja 2019 r. Doi: 10.1136 / bjophthalmol-2018-313739

Warsztaty praktyczne z podawania leku Ozurdex

10.06.2022 (piątek), godz.: 10:00-18:00

Opis: Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach zapraszamy do rejestracji na stoisko firmy Allergan by AbbVie.
Ilość miejsc ograniczona.

Szanowni Państwo, poniżej lista wybranych obiektów hotelowych, w których uczestnicy Zjazdu mogą zarezerwować noclegi. Specjalne stawki obowiązują po podaniu hasła „OKULISTYKA

Hotel
Adres
Odległość od miejsca obrad
Cena pokoju
1 os.
Cena pokoju
2 os.
Kontakt

Leonardo Royal Warsaw****       

Grzybowska 45,
00-844 Warszawa
300 430 470 tel. +48 22 346 29 29 / +48 22 346 29 26
reservations.warsaw@leonardo-hotels.com

Ibis Styles Warszawa City***

Grzybowska 43,
00-855 Warszawa
500 290 340 tel. +48 22 488 33 00
HB0R2@ACCOR.COM

Holiday Inn Express Warsaw – the Hub***

rondo Daszyńskiego 2A,
00-843 Warszawa
700 356,40 388,80 tel. 00 800 121 5820

Ibis Warszawa Centrum**

aleja „Solidarności” 165,
00-876 Warszawa
700 200 220 tel. +48 22 520 30 00
H2894@accor.com

Crown Plaza Warsaw****

rondo Daszyńskiego 2,
02-843 Warszawa
800 496,80 561,60 tel. +48 22 377 37 37
cp.warsawhub@ihg.com

Holiday Inn Warsaw City Center***  

Twarda 52,
00-831 Warszawa
1100 345,60 378 tel. +48 22 257 66 99

Campanile Warszawa***

Towarowa 2,
00-811 Warszawa
1100 rabat 15% od ceny publikowanej rabat 15% od ceny publikowanej FORMULARZ (pobierz pdf)

NYX Warsaw****

Chmielna 71,
00-801 Warszawa
1500 510 550 tel. +48 22 346 29 29 / +48 22 346 29 26
reservations.warsaw@leonardo-hotels.com

Mercure Warszawa Centrum****

Złota 48-54,
00-120 Warszawa
1500 Standard – 399
Superior –  449
Standard – 429
Superior –  479
tel. +48 22 697 39 99
H3385@ACCOR.COM

Radisson Blu Sobieski****

plac Artura Zawiszy 1,
02-025 Warszawa
1500 410 460 tel. +48 22 579 10 00 info.sobieski.warsaw@radissonblu.com

Novotel Warszawa Centrum****

Marszałkowska 94/98,
00-510 Warszawa
2500 Standard – 430,92
Superior – 463,32
Standard – 463,32
Superior – 506,52
FORMULARZ (pobierz pdf)

Royal Tulip Warsaw Apartments

Grzybowska 49,
00-855 Warszawa
200 440 reception@unique-hotels.pl

Uwaga! Odległość podana jest w metrach (dla pieszych), a ceny podane są w pln brutto za dobę. Ilość miejsc w poszczególnych hotelach jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Link do rezerwacji pokoju po preferencyjnych stawkach w hotelu Hilton Warsaw City (Grzybowska 63, 00-844 Warszawa): https://www.hilton.com/en/book/reservation/deeplink/?ctyhocn=WAWHIHI&arrivalDate=2022-06-08&departureDate=2022-06-11&groupCode=GPIXE&fromId=HILTONLINKDIRECT

Link będzie działał do dnia 31 maja br. Po tym terminie rezerwacje w miarę dostępności pokoi przez system rezerwacji hotelu. Oferty cenowe hoteli są ograniczone ilościowo i czasowo, należy weryfikować możliwość rezerwacji w preferencyjnej cenie bezpośrednio z hotelem.

W dniu 10.06.2022 zapraszamy Państwa na godz.: 20.00 do CENTRUM NAUKI KOPERNIK w Warszawie na wieczór pełen ciekawych doświadczeń.
Będziecie Państwo mogli przez chwilę poeksperymentować, odkrywać i działać.

Strefa Eksperymentowania to centralna ekspozycja Kopernika, mieszcząca się w ogromnej, otwartej przestrzeni pierwszego piętra. Poświęcona jest przyrodzie i zachodzącym w niej zjawiskom oraz człowiekowi i ludzkiej percepcji świata fizycznego. Można tu samodzielnie eksperymentować przy około 200 stacjach doświadczalnych.

Serdecznie zapraszamy!
Koszt udziału wynosi 250 pln.
Opłata obejmuje wstęp do Centrum Nauki, posiłek (standing party), wstęp do Strefy Eksperymentowania. Planowane zakończenie wieczoru, godz.: 22.00.


Impreza towarzysząca nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.
Impreza towarzysząca nie jest finansowana ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz Partnerów SOWE.