PROGRAM NAUKOWY 53. ZOP (pobierz pdf)

ISBN 978-83-962626-7-7


PROGRAM RAMOWY 53. ZOP

 


Sala Warszawa Gdańska

10:45-11:45

KURS 0.

40+ i co dalej?

Łukasz Kołodziejski1,2, Tomasz Gałecki1,3, Marta Pietruszyńska1,4, mgr Maciej Bedliński1

1. Libermedic Warszawskie Centrum Okulistyczne
2. Klinika Okulistyki CMKP
3. Klinika Okulistyki II WL WUM; SPKSO w Warszawie
4. Klinika Okulistyki USK w Białymstoku

 

12:00-13:00

KURS 1.

Patologiczne łzawienie – diagnostyka i leczenie

Radosław Różycki

Klinika Okulistyczna WIML, Warszawa

 

13:15-14:15

KURS 2.

Młody okulista na ostrym dyżurze

Magdalena Kucharczyk-Pośpiech1, Marta Pietruszyńska2, Anna Dąbrowska3, Tomasz Tomczyk3

1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Łodzi
2. Klinika Okulistyki USK w Białymstoku
3. Katedra i Klinika Okulistyki SUM w Katowicach

 

14:30-15:30

KURS 3.

Zabiegi laserem Nd:YAG – technika kapsulotomii, irydotomii i witreolizy

Andrzej Dmitriew

Katedra i Klinika Okulistyki UM w Poznaniu, Szpital św. Wojciecha w Poznaniu

 

15:45-16:45

KURS 4.

Obliczanie mocy soczewek wewnątrzgałkowych oparte na faktach

Justyna Izdebska1,2, Janusz Skrzypecki1,3

1. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2. Katedra i Klinika Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny
3. Zakład Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

17:00-18:00

KURS 5. 

Leczenie grzybiczych owrzodzeń rogówki oparte na faktach

Justyna Izdebska1,2, Janusz Skrzypecki1,3, Joanna Przybek-Skrzypecka1,2

1. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Warszawa
2. Katedra i Klinika Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
3. Zakład Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

 

18:15-19:15

KURS 6.

Wartość różnych metod w diagnostyce i ocenie progresji jaskry u dzieci

Marek Prost

Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie
Centrum Okulistyki Dziecięcej w Warszawie

 

19:30-20:30

KURS 7.

Cross-linking w nietypowych przypadkach

Łukasz Kołodziejski, Aleksandra Opala, Patrycja Duda, Dawid Wiącek

Klinika Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, SPSK im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie
Libermedic Warszawskie Centrum Okulistyczne

Sala Warszawa Zachodnia

10:00-11:00

Rada Okulistów Polskich

 

11:00 13:30

Walne Zgromadzenie Delegatów PTO i Wybory do Zarządu Głównego PTO

 

13:30-14:30 

Przerwa na Lunch

 

14:30-15:45

Wybory do Sekcji Jaskry

 

15:45-17:00

Wybory do Sekcji Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej

 

17:00-18:15

Wybory do Sekcji Rogówki

 

18:15-19:30

Wybory do Sekcji Okulistyki Dziecięcej i Strabologii

 

19:30-20:45

Wybory do Sekcji Młodych Okulistów

Sala Warszawa Wschodnia

14:30-15:45

Wybory do Sekcji Zapobiegania Ślepocie i Rehabilitacji Słabowidzących

 

15:45-17:00

Wybory do Sekcji Urazów Oka i Ergoftalmologii

 

17:00-18:15

Wybory do Sekcji Siatkówki

 

18:15-19:30

Wybory do Sekcji Neurookulistyki i Elektrofizjologii Klinicznej

 

 

SESJA ESCRS
19:35-20:40

ZOBACZ STRESZCZENIA >>> SESJA ESCRS

 

Moderators’: Ewa Mrukwa-Kominek, Nic Reus

Cataract surgery in XXI century

19:35-19:47

ESCRS/1.
Wskazania i trendy epidemiologiczne
Indications and epidemiological trends

Stefan Palkovits
Hanusch Hospital, Department of Ophthalmology, Vienna, Austria

 

19:48-20:00

ESCRS/2.
Postępy w pomiarach przedoperacyjnych i śródoperacyjnych oraz w
obliczaniu mocy soczewki
Advancements in preoperative and intraoperative measurements
and IOL power calculations
Sava Baršić
Eye Clinic, University Clinical Center of Vojvodina, Novi Sad, Serbia

 

20:01-20:13

ESCRS/3. Innowacje w chirurgii zaćmy
Innovations in surgical procedures
Alja Črnej Khoueir
Surgical Center Rožna dolina, Ljubljana, Slovenia

 

20:14-20:26

ESCRS/4. Obecne i przyszłe technologie soczewek wewnątrzgałkowych
Current and future IOL technologies
Filomena Ribeiro
Hospital da Luz Lisboa, Lisbon University, Lisabon, Portugal

 

20:26-20:40

Dyskusja / Discussion

Sala Warszawa Zachodnia

SESJA  INAUGURACYJNA
9:00-10:29

ZOBACZ STRESZCZENIA >>> WYKŁADY INAUGURACYJNE

Prezydium: Iwona Grabska-Liberek, Maciej Krawczyński,  Bożena Romanowska-Dixon, Jacek P. Szaflik

9:00-9:05
Rozpoczęcie 53. Zjazdu Okulistów Polskich
Opening of the 53rd Congress of the Polish Ophthalmological Society

9:05-9:11
Wręczenie honorowego członkostwa PTO
Awarding an honorary membership of the Polish Ophthalmological Society

9:11-9:21
Powitanie Uczestników Zjazdu przez Nowego Prezesa PTO
Welcoming by the new president of the Polish Ophthalmological Society

 

9:21-9:36

WYKŁAD INAUGURACYJNY
Dziedziczne neuropatie nerwów wzrokowych – nowe perspektywy
Hereditary optic nerve neuropathies – a new perspective
Profesor Maciej Krawczyński (Poznań, Polska)

9:37-9:52

WYKŁAD INAUGURACYJNY
Ukrainian Society of Ophthalmologists during the War
Ukraińskie Towarzystwo Okulistyczne podczas wojny
Profesor Nataliya Pasyechnikova
(Ukraina, Prezes Ukraińskiego Towarzystwa Okulistycznego)
on-line

9:53-10:08

WYKŁAD INAUGURACYJNY
Trabekulektomia z wykorzystaniem lasera femtosekundowego: prospektywne, jednoośrodkowe badanie kliniczne nieinwazyjnej procedury trabekulektomii w celu obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowe
Femtosecond Laser Trabeculotomy: A prospective single center clinical study of a non-invasive trabecular procedure for lowering IOP
Profesor Zoltan Z. Nagy (Budapeszt, Węgry) – on-line

10:09-10:29

WYKŁAD INAUGURACYJNY
PTO w czasach pandemii
Polish Ophthalmological Society during pandemic
Profesor Jacek P. Szaflik (Warszawa, Polska)
Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

 

SESJA  VARIA 1 – Zaćma
10:29-12:50

ZOBACZ STRESZCZENIA – VARIA 1 / ZAĆMA


Prezydium: Justyna Izde
bska, Piotr Jurowski, Ewa Langwińska, Wojciech Omulecki, Jacek P. Szaflik 


10:29-10:39

VI/1. Cięcie w przeClear corneal incision vs tylne cięcie rąbkowe (ang. near clear ncision) w fakoemulsyfikacji – wyniki wstępne
Clear corneal incision vs near clear incision in phacoemulyfication – initial results

Wojciech Omulecki, Bartosz Biliński
Klinika Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

10:40-10:50

VI/2. Pacjent z zaćmą w 2022 roku. Jakie mamy możliwości?
Patient with cataracts in 2022. What possibilities do we have?

Jacek P. Szaflik¹ ² ³ , Tomasz Gałecki²

1. Katedra i Klinika Okulistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
3. Centrum Mikrochirurgii Oka Laser w Warszawie

wykład firmowy Alcon

 

10:51-11:01

VI/3.
Soczewka multifokalna czy EDOF? TECNIS Synergy™ – hybrydowe rozwiązanie na aktualne pytanie
Multifocal or extended depth of focus (EDOF)? TECNIS Synergy – novel, hybrid solution

Jacek P. Szaflik1,2,3, Jakub Dudziński2,3, Agata J. Ordon1,3,4

1.Katedra i Klinika Okulistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2.Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
3.Centrum Mikrochirurgii Oka Laser w Warszawie
4.Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza, I katedra Chorób Oczu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

wykład firmowy Johnson and Johnson / Efmed

 

11:02-11:10

VI/4. Walidacja kalkulatora London Vision Clinic, w połączeniu z pomiarem UBM, do predykcji vault po wszczepieniu soczewek fakijnych w oczach nadwzrocznych – doniesienie wstępne

Vault prediction with London Vision Clinic phakic lens size calculator combined with ultrabiomicroscopy measurements in hyperopic eyes – preliminary findings

Justyna Izdebska1,2,4, Janusz Skrzypecki1,3, Jan Bombuy5, Jerzy Szaflik1,4, Jacek P. Szaflik1,2,4

1.Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
2. Katedra i Klinika Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny
3. Zakład Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
4. Centrum Mikrochirurgii Oka Laser Klinika prof. Jerzego Szaflika, Warszawa
5. Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny  

11:11 -11:19

VI/5. Oj, boli boli – ból okołooperacyjny w chirurgii zaćmy
Oh, it hurts – perioperative pain in cataract surgery

Ewa Langwinska1,2,, Karolina Pielak2 , Agata Joanna Ordon2, Katarzyna Malinowska2

1. Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Warszawa

11:20-11:28

VI/6. Czy Monofocal+ to EDOF? Przegląd soczewkowych konstrukcji załamywania światła w zakresie rozszerzającym widzenie do dali o odległości pośrednie
Is Monofocal+ EDOF? Review of IOL light focusing constructions in the range extending far distance vision to uncorrected intermediate

Andrzej Dmitriew

Katedra Okulistyki UM w Poznaniu
reOptis – Okulistyka Szpitala św. Wojciecha w Poznaniu

11:29-11:37

VI/7. Doświadczenia z krzywej uczenia dla dwóch systemów automatycznego otwarcia torebki przedniej – Capsulaser i Zepto
Learning curve experiences for two automatic anterior lens capsule opening systems – Capsulaser and Zepto

Andrzej Dmitriew

Katedra Okulistyki UM w Poznaniu
reOptis – Okulistyka Szpitala św. Wojciecha w Poznaniu 

 

11:38-11:48

VI/8. Racjonalna sterydoterapia po zabiegach w chirurgii okulistycznej
Rational steroid therapy after ophthalmic surgery

Jacek P. Szaflik¹ ² ³, Monika Łazicka-Gałecka¹ ²

1. Katedra i Klinika Okulistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
3. Centrum Mikrochirurgii Oka Laser w Warszawie

wykład firmowy Bausch+Lomb

 

11:49-11:57

VI/9. Wpływ centralnej grubości rogówki na dokładność formuł Kane, EVO oraz Hill-RBF
Effect of central corneal thickness on refractive predictions of Kane, EVO and Hill-RBF formulas

Janusz Skrzypecki1,3, Justyna Izdebska1,2, Agata Ordon1,4, Karolina Pielak1, Jacek P. Szaflik1,2  

1. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
2. Katedra i Klinika Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny
3. Zakład Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny 
4. Zakładu Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

11:58-12:06

VI/10. Przydatność i skuteczność zintegrowanego z mikroskopem Lumera komputerowego systemu znakowania osi astygmatyzmu w chirurgii zaćmy z wykorzystaniem sztucznych soczewek torycznych
Usefulness and effectiveness of a computer system for marking the axis of astigmatism integrated with the Lumera microscope in cataract surgery with the use of artificial toric lenses

Leszek Kuprjanowicz, Elżbieta Krytkowska, Anna  Machalińska

I Katedra i Klinika Okulistyki PUM, Szczecin 

12:07-12:15

VI/11. Wrodzona dysfunkcja soczewki własnej jako niediagnozowana przyczyna obniżenia jakości widzenia oraz ostrości wzroku do dali. 3 letnie doświadczenia własne
Congenital lens dysfunction as an undiagnosed reason of deterioration of quality of vision and visual acuity to far distances. Three years of own experiences

Adam Cywiński, Martyna Michulec

Śląskie Centrum Leczenia Oczu, Żory, Polska 

12:16-12:26

VI/12. Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych oparte na faktach

Janusz Skrzypecki

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zakład Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

wykład firmowy Senju

12:27-12:37

VI/13. Współczesne algorytmy leczenia pacjenta z DME
Modern treatment algorithms for patient with DME

Maciej Gawęcki

Centrum Okulistyczne Dobry Wzrok w Gdańsku
Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

wykład firmowy Bayer

 

12:37-12:50

Dyskusja / Discussion

 

12:50-13:05

Przerwa kawowa / break

 

SESJA  VARIA 2 – Siatkówka

13:05 – 14:50

ZOBACZ STRESZCZENIA >>> VARIA 2 / SIATKÓWKA

 

Prezydium: Anna Gotz-Więckowska, Radosław Kaczmarek,  Jerzy Mackiewicz,  Zofia Anna Nawrocka, Jerzy Nawrocki

13:05-13:15

VII/1. Zmiany morfologiczne i leczenie błon przedsiatkówkowych
Morphology and treatment of epiretinal membranes 

Jerzy Nawrocki, Zofia Nawrocka, Zofia Anna Nawrocka

Klinika Okulistyczna „Jasne Błonia”, Łódź
Gabinet Okulistyczny, Łódź 

 

13:16-13:24

VII/2. Swept Source OCT Angiografia w przedarciowym odwarstwieniu siatkówki leczonym za pomocą różnych technik
Swept-source angio-OCT in rhegmatogenous retinal detachment treated with various techniques

Zofia Anna Nawrocka, Zofia Nawrocka, Jerzy Nawrocki

Klinika Okulistyczna Jasne Błonia
Gabinet Okulistyczny, Łódź

13:25-13:33

VII/3. Błona nasiatkówkowa pod lupą – spojrzenie na znany temat okiem mikroskopu

Radosław Kaczmarek

Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

13:34-13:42

VII/4.Terapia anty-VEGF w chorobie Coatsa
Anty-VEGF therapy in Coats disease

Anna Gotz-Więckowska, Joanna Siwiec-Prościńska, Joanna Miękiszak, Marta Pawlak

Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

13:43-13:53

VII/5. Wyzwania w ocenie parametrów okołodołkowej strefy beznaczyniowej w krótkich i długich gałkach ocznych
Challenges in assessing the parameters of the perifoveal avascular zone in short and long eyeballs

Bartosz L. Sikorski                                                                                                      

Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernica, Bydgoszcz

 

13:54-14:04

VII/6. Poprawa jakości obrazowania i dokładności pomiarów OCT z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
Improving imaging quality and accuracy of OCT measurements with the use of artificial intelligence

Bartosz L. Sikorski1, Krzysztof Krawiec2                                                  

1. Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernica, Bydgoszcz
2. Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji, Politechnika Poznańska, Poznań

 

14:05-14:13

VII/7. Parametryczna analiza struktury i funkcji siatkówki po opasaniu gałki ocznej z powodu przedarciowego odwarstwienia siatkówki
Parametric analysis of the retinal structure and function after treatment of macula-on rhegmatogenous retinal detachment with scleral buckling surgery

Przemysław Zabel1,2,3, Katarzyna Zabel1,2,3, Karolina Kaźmierczak2, Martyna Stankiewicz2, Damian Jaworski3,4, Karolina Suwała1, Joanna Stafiej2, Grażyna Malukiewicz2, Jakub J. Kałużny1,3

1. Katedra Badania Narządów Zmysłów, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2. Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
3. Klinika Okulistyczna „Oftalmika” w Bydgoszczy
4.  Klinika Okulistyki i Optometrii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

14:14-14:22

VII/8. Prospektywna analiza zmian przestrzeni przedsiatkówkowej u pacjentów z trakcją szklistkowo-siatkówkową
Prospective analysis of changes in the preretinal space in patients with vitreoretinal traction

Elżbieta Marciniak1 , Agnieszka Stankiewicz2 , Tomasz Marciniak2 , Marcin Stopa1

1. Klinika Chorób Oczu Katedry Chorób Oczu i Optometrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2. Zakład Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów, Instytut Automatyki i Robotyki, Politechnika Poznańska

14:23-14:31

VII/9. Ocena funkcjonalna i strukturalna nerwu wzrokowego u pacjentów po witrektomii tylnej z podaniem oleju silikonowego – obserwacje własne
Evaluation of optic nerve structure and function after pars pana vitrectomy with silicon oil endotamonade

Adriana Laudencka, Karolina Kaźmierczak, Mateusz Burduk, Katarzyna Łapińska- Duczmal, Agata Soczyńska, Martyna Stankiewicz, Grażyna Malukiewicz

Katedra i Klinika Chorób Oczu CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu

14:32-14:40

VII/10. Zastosowanie metody ACP przy zamknieciu makularnych otworów plamki żółtej
Application of the ACP method in the closure of macular holes in the macula

Ludmiła Popowska

„Lumed” Centrum Badań Chirurgii Refrakcyjnej, Opoczno

 

14:40-14:50

Dyskusja / Discussion

 

14:50-15:20

Lunch

 

SESJA Jaskra 1
15:20-16:50

ZOBACZ STRESZCZENIA >>> JASKRA 1

 

Prezydium: Mariola Dorecka,  Jakub J. Kałużny, Bożena Romanowska-Dixon, Joanna Wierzbowska, Anna Zaleska-Żmijewska 

 

15:20-15:30

JI/1. Najskuteczniejsze terapie przeciwjaskrowe

Bożena Romanowska-Dixon

Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego
Katedra Okulistyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

wykład firmowy Adamed

15:31-15:41

JI/2. Sztuczna inteligencja w diagnostyce jaskry – przegląd dostępnych metod
Artificial intelligence techniques in glaucoma diagnosis – review of available

Anna Zaleska-Żmijewska1,2, Jerzy Szaflik2, Jacek P. Szaflik1,2

1. Katedra i Klinika Okulistyki Wydział Lekarski Warszawski Uniwersytet Medyczny
2. Centrum Badań Medycznych Brand Med. sp. zoo, Centrum Mikrochirurgii Oka Laser

 

15:42-15:50

JI/3.GlaucomAI – pierwszy w klasie, niezależny od atrybutu IOP, funkcjonalny system inteligentnego wspomagania decyzji w diagnostyce ryzyka rozwoju neuropatii jaskrowej
GlaucomAI – the first in class, IOP not-dependent, functional intelligent decision support system for glaucomatous neuropathy risk diagnostics

Robert Wasilewicz1, Cezary Mazurek2 Juliusz Pukacki2 Hubert Świerczyński2

1. WASILEWICZ-Eye Clinic, Poznań
2. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Poznań

 

15:51-15:59

JI/4. GlaucomAI – system inteligentnego wspomagania decyzji, w zarządzaniu pacjentami z Nadciśnieniem Ocznym i Jaskrą Pierwotną Otwartego Kąta
GlaucomAI, an intelligent decision support system, in the management of patients with Ocular Hypertension and Primary Open Angle Glaucoma 

Robert Wasilewicz1, Cezary Mazurek2, Juliusz Pukacki2, Hubert Świerczyński2

1. WASILEWICZ-Eye Clinic, Poznań
2. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Poznań

 

16:00-16:08

JI/5. Dysregulacja śródbłonka naczyniowego u chorych na jaskrę normalnego ciśnienia
Vascular endothelial dysregulation in patients with normal tension glaucoma

Barbara Terelak-Borys1, Katarzyna Konieczka2,, Andreas Schoetzau2, Iwona Grabska-Liberek1

1. Klinika Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, SPSK im. prof. W. Orłowskiego, Warszawa
2. Department of Ophthalmology, University of Basel

16:09-16:17

JI/6. Porównanie grubości kompleksu komórek zwojowych u pacjentów z zespołem pseudoeksfoliacji i osób zdrowych
Comparison of the thickness of the ganglion cell complex in patients with pseudoexfoliation syndrome and healthy controls

Marta P. Wiącek, Anna Szmatłoch, Sławomir Liberski, Anna Machalińska

I Katedra i Klinika Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

16:18-16:26

JI/7. Ocena zaburzeń stabilności fiksacji w jaskrze pierwotnej otwartego kąta przy pomocy mikroperymetrii
Alterations in fixation indices in primary open-angle glaucoma by microperimetry

Jakub J. Kałużny1,,3 , Katarzyna Zabel1,2,3, Przemysław Zabel1,2,3, Martyna Kałużna3, Damian Jaworski3, Karolina Suwała1, Aleksandra Gorczyca1

1. Katedra Badania Narządów Zmysłów, Collegium Medicum w Bydgoszczy; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2. Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
3. Klinika Okulistyczna „Oftalmika” w Bydgoszczy

 

16:27-16:35

JI/8. Wysokie ciśnienie i zapalenie – nieszczęścia chodzą parami. Epidemiologia i mechanizmy jaskry zapalnej w Poradni Leczenia Zapalenia Błony Naczyniowej Kliniki Okulistyki WUM
High intraocular pressure and inflammation – misfortunes go hand in hand. Epidemiology and mechanisms of inflammatory glaucoma in the Outpatient Clinic for Treatment of Uveitis at the Department of Ophthalmology, WUM

Maria Guszkowska1, Monika Łazicka-Gałecka2 ,Tomasz Gałecki1, Anna Kamińska2, Jacek P. Szaflik2, Jacek Dziedziak2, Aleksandra Kuśmierz1

1. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Warszawa
2. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

 

16:35-16:50

Dyskusja / Discussion

 

16:50-17:00

Przerwa kawowa / break

 

SESJA Jaskra 2
17:00-19:25

ZOBACZ STRESZCZENIA >>> JASKRA 2

 

Prezydium: Anna Kamińska,  Marta Misiuk-Hojło,  Anna Święch, Zbigniew Zagórski, Anna Zaleska-Żmijewska

 

17:00-17:10

JII/1. Aktualne trendy w leczeniu jaskry
Current trends in glaucoma management

Zbigniew Zagórski

OCHO (Ośrodek Chirurgii Oka) w Nałęczowie

17:11-17:19

JII/2. Obserwacja czy leczenie- wybór odpowiedniego postępowania w różnych postaciach i stadiach jaskry pierwotnej
Observation or treatment- what to choose in different types and stages of primary glaucoma

Anna Zaleska-Żmijewska

Katedra i Klinika Okulistyki Wydział Lekarski Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

17:20-17:28

JII/3. Ocena stężenia Genisteiny, w cieczy wodnistej oczu pacjentów z POAG, po doustnej suplementacji preparatem GlauCaps™
Assessment of Genistein concentration, in the aqueous humor of the eyes of patients with POAG, after oral supplementation with GlauCaps™

Robert Wasilewicz1, Marcin Kałużny2, Jakub Kałużny2, Kinga Stuper-Szablewska3, Paweł Kołodziejski4

1. WASILEWICZ-Eye Clinic, Poznań
2. Oftalmika, Bydgoszcz
3. Katedra Chemii, Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
4. Zakład Fizjologii Zwierząt, Biochemii i Biostruktury, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

 

17:29-17:37

JII/4. Ocena wpływu GlauCaps™Genisteiny na żywotność oraz stymulowany TGF-β1 poziom transformacji komórek beleczkowania w miofibroblasty
Evaluation of the effect of GlauCaps™Genisteine on viability and the TGF-β1 stimulated level of transformation of trabecular mashwork cells into myofibroblasts

Robert Wasilewicz1, Julia Wasilewicz1, Paweł Kołodziejski2

1. WASILEWICZ-Eye Clinic, Poznań
2. Zakład Fizjologii Zwierząt, Biochemii i Biostruktury, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

 

17:38-17:46

JII/5. Ocena efektywności i bezpieczeństwa zastosowania cyklofotokoagulacji laserem mikropulsowym w jaskrze wtórnej u dzieci – wyniki wstępne
Evaluation of the effectiveness and safety of using Micropulse Transscleral Cyclophotocoagulation in secondary childhood glaucoma – preliminary results 

Karolina Barańska1, Bogumiła Wójcik- Niklewska1,2, Erita Filipek1,2 , Agnieszka Tronina1,2

1. Oddział Okulistyki Dziecięcej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach
2. Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

17:47-17:55

JII/6. Wyniki przeztwardówkowej laseroterapii mikropulsowej (MP-TLT) u pacjentów z jaskrą w sześciomiesięcznej obserwacji
Outcomes of micropulse transscleral laser therapy (MP-TLT) in patients with glaucoma in six months observation

Mariola Dorecka1,2, Wojciech Maruszczyk1, Martyna Nocoń-Bratek1, Michał Bogocz1, Krzysztof Rycman1, Mariola Gardocka1, Katarzyna Gontarz1,2, Dorota Wyględowska-Promieńska1,2, Ewa Mrukwa-Kominek1,2

1. Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego SUM, Katowice
2. Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki, Śląski Uniwersytet Medyczny – Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Katowice

 

17:56-18:04

JII/7. Porównanie oddziaływania lasera CO2 i erbowego na twardówkę
Comparison of the effects of CO2 and erbium lasers on the sclera

Daria Kęcik1, Aleksandra Starzyńska-Kubicka2

1.Klinika Okulistyki Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus UCK WUM
2. Katedra i Zakład Patomorfologii WUM

 

18:05-18:13

JII/8. Irydotomia laserowa YAG i co dalej? Wskazania do leczenia laserowego i postępowanie terapeutyczne po laserze YAG wśród pacjentów Kliniki Okulistyki WUM
Peripheral laser irydotomy and what next? Indications and management after laser iridotomy among patients from the Department of Ophthalmology Medical University of Warsaw

Małgorzata Ryk-Adamska1,2 , Anna Rypniewska2 , Zbigniew Wawrzyniak3, Anna Zaleska-Żmijewska1,2

1. Katedra i Klinika Okulistyki Wydział Lekarski Warszawski Uniwersytet Medyczny
2. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
3. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska

 

18:14-18:22

JII/9. „Czerwone oko” u pacjenta z jaskrą, czy to konieczność?
„Red eye” in a patient with glaucoma, is it a necessity?

Anna Zaleska-Żmijewska

Katedra i Klinika Okulistyki Wydział Lekarski Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

18:08-18:16

JII/10. Głębokość blaszki sitowej twardówki jako czynnik ryzyka progresji neuropatii jaskrowej
Lamina cribrosa sclerae depth as a risk factor of progression of glaucomatous neuropathy

Marta Misiuk-Hojło, Wojciech Czak

Katedra i Klinika okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

18:23-18:33

JII/11. Jak skutecznie zarządzać drugą linią terapii DME
How to effectively manage the second line of DME therapy

Ewa Fluder

wykład firmowy Abbvie/Allergan

 

18:34-18:42

JII/12. Laserować czy operować? Współczesne poglądy dotyczące postepowania w wąskim kącie przesączania cz. I
Laser or surgery? New advances in treatment of patients with angle closure, part Ireport

Monika Łazicka-Gałecka1, Anna Kamińska1, Tomasz Gałecki2, Maria Guszkowska2, Anna Okruszko2, Jacek Dziedziak1

1. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
2. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Warszawa 

 

18:43 – 18:51

JII/13. Laserować czy operować? Współczesne poglądy dotyczące postepowania w wąskim kącie przesączania cz. II
Laser or surgery? Modern management in treatment of patients with angle closure

Anna Kamińska1, Monika Łazicka-Gałecka1, Tomasz Gałecki2, Anna Okruszko2, Maria Guszkowska2, Jacek Dziedziak1

1. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
2. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Warszawa

 

18:52-19:02

JII/14. Pacjent z wysiękową postacią AMD w centrum uwagi- korzyści płynące z terapii afliberceptem
Patients with ex AMD are in our limelight   – advantages of treatment wit the use of aflibercept

Anna Święch

wykład firmowy Bayer

 

19:02-19:25

Dyskusja / Discussion

Sala Warszawa Wschodnia

SESJA Urazy i Ergoftalmologia
10:00-11:30

ZOBACZ STRESZCZENIA >>> URAZY I ERGOFTAMOLOGIA

 

Prezydium: Joanna Brydak-Godowska, Dariusz Kęcik, Grażyna Malukiewicz, Jacek Robaszkiewicz, Michał Wilczyński 

 

10:00-10:08

UE/1. Powikłania okulistyczne po zabiegach medycyny estetycznej  
Ophthalmic complications following aesthetic medicine procedures

Jean Fayet, Joanna Brydak-Godowska, Dariusz Kęcik

Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawa

 

10:09-10:17

UE/2. Wyniki wieloetapowego leczenia operacyjnego zegarkowego pęknięcia gałki ocznej obejmującego 270 stopni – opis przypadku
Results of multistage surgical treatment of a 270 – degree clock eyeball fracture – a case report

Daria Kęcik, Inna Protsiuk, Konrad Solarski, Krzysztof Wasiak

Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawa

 

10:18-10:26

UE/3. Fiksacja sródtwardówkowa z użyciem modelu Carlevale w oczach pourazowych
Intrascleral fixation of Soleco Carlevale intraocular lens in posttraumatic eyes 

Adam Cywiński

Śląskie Centrum Leczenia Oczu, Żory, Polska  

 

10:27-10:35

UE/4. Następstwa najczęstszych urazów narządu wzroku i sposoby ich zaopatrywania chirurgicznego
The consequences of the most common eye injuries and methods of their surgical supply

Jacek Robaszkiewicz

OKOSensor Warszawa
Centrum Mikrochirurgii Oka Laser Klinika Profesora Jerzego Szaflika 

10:36-10:44

UE/5. Wewnątrzgałkowe ciała obce: charakterystyka chemiczna i morfologiczna z zastosowaniem mikroskopii elektronowej i mikroanalizy rentgenowskiej
Intraocular foreign bodies : morphological and chemical characteristics using scanning electron microscopy and X-ray microanalysis 

Celina Helak-Łapaj1, Małgorzata Rogaczewska3, Łukasz Łapaj2, Marcin Stopa1

1. Klinika Chorób Oczu, Katedra Chorób Oczu i Optometrii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
2. Klinika Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
3. Kliniczny Oddział Okulistyki, Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze, Collegium Medicum Uniwersytet Zielonogórski

 

10:45-10:53

UE/6. Laserowa chirurgia witreoretinalna – opis przypadku masywnego wylewu przedplamkowego – retinopatia Valsalvy
Laser vitreoretinal surgery – case report of massive premacular hemorrhage – Valsalva retinopathy

Sława Borowska

Centrum Mikrochirurgii Oka Laser Klinika Profesora Jerzego Szaflika

 

10:54-11:04

UE/7. Ocena częstości występowania oraz czynników ryzyka syndromu widzenia komputerowego wśród studentów medycyny mających zajęcia online podczas pandemii COVID-19
Prevalence and risk factor assessment of computer vision syndrome among medical students using online learning during the COVID-19 pandemic

Magdalena Kucharczyk-Pośpiech1, Oliwia Kwaśniewska2

1. Klinika Chorób Oczu I Katedry Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi
2. Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

11:05-11:13

UE/8. Czy uraz oka zawsze musi oznaczać złą ostrość wzroku?
Does eye injury have to always be connected with a bad visual acuity? 

Joanna Dżbik, Agnieszka Lach, Joann Brydak-Godowska, Dariusz Kęcik

Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszaw

11.14 – 11.24

UE/9. Im więcej tym skuteczniej – nowoczesna terapia w zespole suchego oka
The more, the more effective – modern therapy in Dry Eye Syndrome

Radosław Różycki

Klinika Okulistyczna, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa

wykład firmowy Bausch Lomb

11:24-11:40

Dyskusja / Discussion

 

11:40-12:00

Przerwa kawowa / Break

 

SESJA Varia 3 – Rogówka, cz. I
12:00-13:15

ZOBACZ STRESZCZENIA  >>> VARIA 3

Prezydium: Maria Kmera-Muszyńska, Anna Machalińska, Ewa Mrukwa-Kominek, Radosław Różycki, Adam Wylęgała, Edward Wylęgała

12:00-12:09

VIII/1. Analiza dynamiki zmian wybranych parametrów rogówki u pacjentów po przeszczepieniu błony Descemeta w obserwacji 12-miesięcznej
Changes in corneal parameters after DMEK Surgery: A Swept-Source imaging analysis at 12-month follow-up time

Anna Machalińska, Agnieszka Kuligowska

I Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

 

12:10-12:18

VIII/2. Analiza porównawcza wybranych parametrów rogówki u pacjentów po keratoplastyce warstwowej tylnej DMEK vs. UT-DSAEK– obserwacja 12-miesięczna
Comparative analysis of corneal parameters in Swept-Source imaging between DMEK and UT-DSAEK eyes

Anna Machalińska, Agnieszka Kuligowska

I Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

 

12:19-12:27

VIII/3. 1% 5-fluorouracyl jako leczenie podstawowe w przypadku neoplazji płaskonabłonkowej powierzchni oka: długoterminowe badanie kontrolne
1% 5-Fluorouracil as Primary Treatment for Ocular Surface Squamous Neoplasia: Long-Term Follow-up Study

Adam Wylęgała1,2, Wathanee Sripawadkul1,Mike Zein1, Osmel P. Alvarez1, Ghada Al Bayyat1, Anat Galor1, Carol L. Karp1

1. Bascom Palmer Eye Institute, Department of Ophthalmology, University of Miami, Miami, FL, USA
2. Zakład promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

12:28-12:36

VIII/4. Retrospektywna analiza sterylnych nacieków rogówkowych u pacjentów ze stożkiem rogówki po  zabiegu Cross-Linking
Retrospective Analysis of Sterile Corneal Infiltrates in Patients with Keratoconus after Cross-Linking Procedure

Ewa Wróblewska-Czajka1,2, Magdalena Krok1,2, Dariusz Dobrowolski1,2,3, Joanna Kokot1,2, Anna Micińska1,2, Edward Wylęgała1,2

1. Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2. Oddział Okulistyczny Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach
3. Oddział Okulistyczny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, Centrum Urazowe, Sosnowiec

 

12:37-12:45

VIII/5. Efektywność optycznej koherentnej tomografii w ocenie filmu łzowego u dzieci
The effectiveness of optical coherence tomography in the assessment of the tear film in children

Juliusz Chorążewicz1 , Anna Pomorska2, Ninela Irga-Jaworska2

1. Katedra i Klinika Okulistyki, Gdański Uniwersytet Medyczny
2. Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Gdański Uniwersytet Medyczny 

 

12:46-12:54

VIII/6 Mikrostent Preserflo jako pierwsze leczenie zabiegowe u pacjentów z jaskrą w obserwacji średnioterminowej
Microstent PreserFlo as the first surgical treatment in patients with glaucoma in mid-term observation

Ewa Mrukwa – Kominek1,2, Anna Mikołajczyk1, Wojciech Maruszczyk1, Mariola Dorecka1,2

1. Oddział Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2. Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WNM w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

12:55-13:03

VIII/7. Keratoplastyka laserem ekscymerowym
Keratoplasty assisted with excimer laser

Bogumił Wowra1,2 , Dariusz Dobrowolski1,2,3, Ewa Wróblewska-Czajka1,2, Edward Wylęgała1,2

1. Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2. Oddział Okulistyczny Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach
3. Oddział Okulistyczny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, Centrum Urazowe, Sosnowiec

13:03 -13:15

Dyskusja / Discussion

 

13:15-13:25

Przerwa kawowa / Break

 

SESJA Epidemiologia 1
13:25-14:25

ZOBACZ STRESZCZENIA >>>SESJA EPIDEMIOLOGIA 1

Prezydium: Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Iwona Grabska-Liberek, Bronisława Koraszewska-Matuszewska, Michał S. Nowak, Bożena Romanowska-Dixon

 

13:25-13:35

EI/1. Polskie badania epidemiologiczne wzroku osób dorosłych w XXI wieku
Polish ophthalmic epidemiological studies in adults in XXI century  

Michał S. Nowak1,2, Bożena Romanowska-Dixon3,4

1. Klinika Okulistyczna Provisus, Częstochowa, Polska
2. Instytut Optyki i Optometrii, Społeczna Akademia Nauk, Łódź, Polska
3. Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego Kraków, Polska
4. Katedra Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

 

13:36-13:46

EI/2. Najczęstsze złośliwe nowotwory oczu w Polsce w latach 2010-2017
The most common malignant eye tumors in Poland in 2010-2017

Bożena Romanowska-Dixon1,2, Michał Nowak3,4 Michał Żurek5,6 Iwona Grabska-Liberek7

1. Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
2. Klinika Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Kraków, Polska
3. Klinika Okulistyczna Provisus, Częstochowa, Polska
4. Instytut Optyki i Optometrii, Społeczna Akademia Nauk, Łódź, Polska
5. Departament Analiz i Strategii, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa, Polska
6. Szkoła Doktorska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
7. Klinika Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Polska

 

13:48-13:58

EI/3. Guzy spojówki u dzieci
Conjunctival tumors in children

Anna Chmielarz-Czarnocińska, Wojciech Adamski, Aleksandra Musioł, Anna Gotz-Więckowska

Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

13:59-14:09

EI/4. Epidemiologia cukrzycy typu oraz retinopatii cukrzycowej w Polsce w latach 2013-2017
Epidemiology of diabetes mellitus and diabetic retinopathy in Poland during 2013

Michał S. Nowak1,2, Milena Kozioł-Rostkowska3,4 Jacek Szaflik5 , Monika Udziela5 Iwona Grabska-Liberek6

1. Klinika Okulistyczna Provisus, Częstochowa, Polska
2. Instytut Optyki i Optometrii, Społeczna Akademia Nauk, ul. Gdańska 121, 90-519 Łódź, Polska
3. Departament Analiz i Strategii, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa, Polska
4. Szkoła Doktorska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
5. Klinka Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny, SPKSO, Warszawa, Polska
6. Klinika Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Polska

 

14:09-14:25

Dyskusja / Discussion

14:30-15:15

Lunch

 

SESJA Epidemiologia 2
15:15-16:45

ZOBACZ STRESZCZENIA >>> EPIDEMIOLOGIA 2

Prezydium: Jarosław Kocięcki, Rafał Leszczyński, Iwona Obuchowska,  Olgierd Palacz,  Joanna Przybek-Skrzypecka 

 

15:15-15:23

EII/1. Retinopatia cukrzycowa w pandemii COVID-19
Diabetic retinopathy in the COVID-19 pandemic

Małgorzata Wichrowska, Anna Rzeszotarska, Jarosław Kocięcki

Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 

15:24-15:32

EII/2. Szansa na samodzielność – rehabilitacja wzrokowa, produkty dla osób słabowidzących i niewidomych, psychologiczne konsekwencje pogorszenia i utraty wzroku
A chance for independence – visual rehabilitation training, products for visually impaired and psychological consequences of deterioration and loss of vision

Sława Borowska1, Martyna Borowska

1. Centrum Mikrochirurgii Oka Laser Klinika Profesora Jerzego Szaflika
2. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Psychologii

 

15:33-15:41

EII/3. Wpływ pandemii COVID-19 na pracę okulistycznej izby przyjęć. Czy powinniśmy oczekiwać wzrostu częstości okulistycznych chorób autoimmunologicznych?
Effect of COVID-19 lockdowns on eye emergency department. Are autoimmune eye disorders to come?

Joanna Przybek-Skrzypecka1,2, Alina Szewczuk, Anna Kamińska2, Janusz Skrzypecki1,3, Jacek P. Szaflik1,2

1. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Warszawa
2. Katedra i Klinika Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
3. Zakład Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

 

15:42-15:50

EII/4. Wpływ pandemii COVID-19 na szkolenie specjalizacyjne rezydentów okulistyki w Polsce
The impact of COVID-19 pandemic on ophthalmology residency training in Poland 

Iwona Obuchowska1, Joanna Konopińska1, Marek Rękas2

1. Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2. Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

 

15:51-16:01

EII/5. Wpływ wprowadzenia nauki zdalnej na wysiłek wzrokowy do dali i bliży u dzieci w wieku szkolnym
The influence of the SARS-CoV-2 pandemic on outdoor and near distance activities in Polish schoolchildren

Piotr Kanclerz, Szymon Radmoski

Przychodnia Lekarska Hygeia, Elbląg

 

16:02-16:10

EII/6. Krótkowzroczność 2022
Myopia 2022

Anna Maria Ambroziak

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Świat Oka Centrum Okulistyczne, Warszawa

 

16:11-16:19

EII/7. Epidemiologia retinopatii cukrzycowej i analiza jej występowania z uwzględnieniem czynników społeczno-demograficznych w Polsce
Regional analysis of diabetic retinopathy and co-existing social and demographic factors in the overall population of Poland

Milena Kozioł1, Michał S. Nowak3, Beata Koń4, Monika Udziela2, Jacek P. Szaflik2 

1. Departament Analiz i Strategii, Ministerstwo Zdrowia
2. Katedra Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny
3. Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny w Łodzi
4. Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa

 

16:20-16:28

EII/8. Obustronne, endogenne zapalenie wewnątrzgałkowe jako komplikacja infekcji COVID-19

Rafał Leszczyński, Marek Sosnowski, Sebastian Sirek, Martyna Nocoń-Bratek, Irmina Jastrzębska-Miazga, Aleksandra Górska, Ewa Mrukwa-Kominek

Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki, Wydziału Nauk Medycznych  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

 

16:28-16:45

Dyskusja / Discussion

16:45 -17:05

Przerwa kawowa / Break

 

17:05-18:05

Sesja firmowa Alfasigma

Retinopatia cukrzycowa w rękach trzech specjalistów

Moderator – prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik

 

W rękach chirurga
Co łączy glikokaliks śródbłonka naczyń z retinopatią cukrzycową?

prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień

 

W rękach diabetologa
Skuteczna prewencja powikłań naczyniowych cukrzycy– czy wykorzystujemy wszystkie możliwości?

prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht

 

W rękach okulisty
Powikłania oczne w cukrzycy – retinopatia od rozpoznania najwcześniejszych zmian

prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik

 

18:10-19:10

Sesja firmowa Quantel Medical


Technologie przyszłości w okulistyce – udoskonalone metody terapii i diagnostyki

Prezydium sesji: dr hab. n. med. Maciej Gawęcki, dr hab. n. med. Joanna Gołębiewska, prof. UŁa,  dr n. med. Wojciech Adamski

Zalety laseroterapii w trybie mikropulsowym oraz multispot
Advantages of laser treatment in micropulse and multispot mode

dr hab. n. med. Maciej Gawęcki

Centrum Okulistyczne Dobry Wzrok w Gdańsku
Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

 

Szersze spojrzenie na siatkówkę – technologia Widefield w OCT i OCT-A?
A wider perspective on retina – Widefield technology in OCT and OCT-A

dr hab. n. med. Joanna Gołębiewska, prof. WIML

Klinika Okulistyczna, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie

ABSOLUtnie niezbędne w USG okulistycznym
ABSOLUtely essential in ophthalmic ultrasonography

dr n. med. Wojciech Adamski

Szpital św. Wojciecha w Poznaniu
Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Sala Warszawa Wileńska

8:30-13:00

Warsztaty ABJ Vision – Jaskra

Małoinwazyjna technika leczenia jaskry  technologią Micropulse

 

14:40-15:20

Koktajl z Ekspertem
Zapisy na koktajl z ekspertem będą się odbywały w dniu 10 czerwca br., w recepcji konferencyjnej
od godz. 9.00 – liczba uczestników ograniczona, liczy się kolejność zgłoszenia.


Bożena Romanowska-Dixon (onkologia)

Jerzy Mackiewicz (chirurgia siatkówki/urazy)

Jakub J. Kałużny (OCT w diagnostyce jaskry)

Ewa Mrukwa-Kominek(rogówka/As-OCT w chorobach rogówki)

Jacek P. Szaflik (zaćma (soczewki premium) i przeszczepy rogówki)

Alina Bakunowicz-Łazarczyk (operacje zaćmy u dzieci)

Sala Warszawa Praga

16:00-17:00

Warsztat HOYA

MiYOSMART – Inteligentny sposób w postępowaniu w krótkowzroczności u dzieci. Szkolenie certyfikacyjne
Prowadząca: Sylwia Kijewska, Product Manager, Hoya lens Poland

Sala Wawer

10.00 – 18.00

Warsztaty Allergan by AbbVie

Allergan by AbbVie workshops

Warsztaty praktyczne z podawania leku Ozurdex

Partner warsztatu:

ALLERGAN BY ABBVIE

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach zapraszamy do rejestracji na stoisko firmy Allergan by AbbVie.
Ilość miejsc ograniczona.

Sala Warszawa Zachodnia

SESJA PIKO
9:00-10:20

ZOBACZ STRESZCZENIA >>> SESJA PIKO

Prezydium: Martyna Elas, Agnieszka Kubicka-Trząska, Krystyna Pecold, Bożena Romanowska-Dixon 

 

9:00-9:08

PI/1. Ocena objawów okulistycznych oraz profilu cytokin w filmie łzowym u objawowych pacjentów z COVID-19
Evaluating the ocular symptoms and tear film cytokine profile in symptomatic COVID-19 patients

Anna Niedźwiedź1 , Miłosz Kawa1, Ewa Pius-Sadowska1, Agnieszka Kuligowska2, Alicja Ziontkowska2, Dawid Wrzałek2, Anna Machalińska2

1. Zakład Patologii Ogólnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
2. I Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

 

9:09-9:17

PI/2. Podwyższony poziom cytokin zapalnych a obecność cząstek wirusa SARS-CoV-2 w wydzielinie spojówkowej u pacjentów z pełnoobjawową infekcją COVID-19
Increased proinflammatory cytokines in tears correspond with conjunctival SARS-CoV-2 positivity in symptomatic COVID-19 patients

Anna Niedźwiedź1, Miłosz Kawa1, Ewa Pius-Sadowska1, Agnieszka Kuligowska2, Alicja Ziontkowska2, Dawid Wrzałek2, Marta P. Wiącek2, Anna Machalińska2

1. Zakład Patologii Ogólnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
2. I Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

 

9:18-9:26

PI/3. Retixoft u pacjentów z retinopatią cukrzycową – wyniki rocznej obserwacji
Retixoft in diabetic retinopathy patients – one year follow-up results

Joanna Rutkowska1, Agnieszka Rogucka1 , Dorota Pojda-Wilczek1,2

1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2. Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

9:27-9:35

PI/4. Charakterystyka kliniczna pacjentów z chorobą Stargardta, z potwierdzoną mutacją w genie ABCA4
Clinical characteristics of patients with Stargardt disease, with a confirmed mutation in the ABCA4 gene

Kamil Szulborski, Monika Ołdak, Jacek P. Szaflik

Klinika Okulistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

9:36-9:44

PI/5. Modele przedkliniczne czerniaka błony naczyniowej  
Uveal melanoma in preclinical models

Małgorzata Szczygieł1, Anna Kozińska1, Katarzyna Jasińska-Konior1, Anna Markiewicz2, Bożena Romanowska-Dixon2, Martyna Elas1

1. Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
2. Katedra Okulistyki Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie  

 

9:45-9:53

PI/6. Inhibitor HDAC w sferoidach czerniaka błony naczyniowej oka
HDAC inhibitor in uveal melanoma spheroids

Anna Kozińska1, Małgorzata Szczygieł1, Katarzyna Jasińska-Konior1, Anna Markiewicz2, Bożena Romanowska-Dixon2, Martyna Elas1 

1. Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
2. Katedra Okulistyki Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie   

 

9:54-10:04

PI/7. Polimorfizmy genowe białek układu dopełniacza a wyniki leczenia doszklistkowymi iniekcjami czynnika anty-VEGF u chorych na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
Genetic variants of complement proteins and  response to anti–vascular endothelial growth factor therapy in patients with exudative age-related macular degeneration 

Agnieszka Kubicka-Trząska1,2, Katarzyna Żuber-Łaskawiec1,2,  Izabella Karska-Basta1,2 Bożena Romanowska-Dixon1,2, Marek Sanak3

1.  Katedra Okulistyki Collegium Medicum UJ w Krakowie
2. Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
3. Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej Collegium Medicum  UJ  w Krakowie 

 

10:04-10:20

Dyskusja / Discussion

 

 

10:20-10:35

Przerwa kawowa / Break

 

10:35-11:35
Sesja firmowa Thea


Prezydium sesji:  Justyna Izdebska, Joanna Przybek-Skrzypecka

 

Aktualizacja podejścia do leczenia zespołu suchego oka

Justyna Izdebska1,2,3, Katarzyna Samelska1,2

1. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
2. Katedra i Klinika Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny
3. Centrum Mikrochirurgii Oka Laser Klinika prof. Jerzego Szaflika, Warszawa

 

Jak wybrać optymalną terapię nawilżającą?

Joanna Przybek-Skrzypecka1,2

1. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
2. Katedra i Klinika Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Quiz Thea

11:35-11:50 Przerwa kawowa / Break

 

SESJA Varia 4 – Neurookulistyka

11:50-13:45

ZOBACZ STRESZCZENIA >>> VARIA 4

 

Prezydium: Zofia Mariak, Monika Modrzejewska, Dorota Pojda-Wilczek, Lidia Puchalska-Niedbał, Piotr Skopiński, Ewa Tokarz-Sowińska 

 

11:50-11:58

VIV/1. Odpowiedź fotopowa negatywna ERG w diagnostyce neuropatii wzrokowych – możliwości i ograniczenia
Photopic negative response ERG in diagnostics of optic neuropathies – opportunities and limitations

Dorota Pojda-Wilczek 

Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, SUM w Katowicach,  Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach

 

11:59-12:07

VIV/2. Okulistyczne objawy w chorobach ze spektrum autyzmu (ASD)
Ocular manifestation of autism spectrum disorder

Monika Modrzejewska1, Anna Modrzejewska2, Wiktoria Bosy3, Ewelina Lachowicz1 Joanna Kot1 Karolina Skonieczna-Żydecka4, Bartosz Dzięcioł5

1. II Katedra i Klinika Okulistyki PUM w Szczecinie
2. I Katedra i Klinika Okulistyki PUM w Szczecinie
3. Studenckie Koło Naukowe PUM w Szczecinie
4. Samodzielna Pracownia Gerontobiologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
5. Departament of Physics, The University of Tokyo 

 

12:08-12:16

VIV/3. Ocena dokładności zautomatyzowanych pomiarów kątów zeza z wykorzystaniem inteligentnego urządzenia Strabiscan
Assessment of the accuracy of automated measurements of strabismus angles using the intelligent Strabiscan device

Ewa Grudzińska1, Magdalena Durajczyk1, Marek Grudziński2, Łukasz Marchewka2, Monika Modrzejewska1

1. II Katedra i Klinika Okulistyki PUM w Szczecinie
2. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

 

12:17-12:25

VIV/4. Wzrokowe potencjały wywołane jako metoda prospektywnej oceny neurotoksyczności takrolimusu u pacjentów po przeszczepieniu nerki
Visual evoked potentials as a method for the prospective assessment of tacrolimus neurotoxicity in patients after kidney transplantation

Sebastian Sirek1,2, Aureliusz Kolonko3, Dorota Pojda-Wilczek1,2

1. Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
3. Klinika Nefrologii, Transplantacji i Chorób Wewnętrznych Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

12:26-12:34

VIV/5. Ocena użyteczności elektrod przedtarczkowych w badaniu elektromiografii powierzchniowej mięśnia okrężnego
The feasibility of the mid-pretarsal placement of the surface electrode in orbicularis oculi electromyography

Larysa Krajewska-Węglewicz1, Marta Banach2,3, Ewa Filipiak1, Joanna Sempińska-Szewczyk1, Piotr Skopiński4, Małgorzata Dorobek2

1. Oddział Okulistyki Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie
2. Klinika Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie
3. Klinika Neurologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
4. Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

12:35-12:43

VIV/6. Globulina antytymocytarna jako terapia drugiego rzutu w orbitopatii Gravesa – wstępne wyniki prospektywnego badania jednoośrodkowego
Anti-thymocyte globulin as second-line therapy in Graves orbitopathy – preliminary results from a prospective single-centre study

Monika Sarnat-Kucharczyk1, Ewa Mrukwa-Kominek1, Maria Świerkot2, Gabriela Handzlik2, Jerzy Chudek2

1. Klinika Okulistyki, Katedry Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice
2. Klinika Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice

 

12:44-12:54

VIV/7. Zagrożenia progresji krótkowzroczności w XXI wieku i rozwiązania technologiczne
Threats of myopia progression in the 21st century and technological solutions

Joanna Przeździecka-Dołyk

Department of Optics and Photonics, Wrocław University of Science and Technology
Department and Clinic of Ophthalmology, Medical University of Wroclaw
Deanery of Clinical Sciences, University of Edinburgh

wykład firmowy Hoya

 

12:55-13:03

VIV/8. Nagła, jednostronna utrata widzenia po operacji skoliozy u dziecka
Sudden, unilateral visual loss following scoliosis surgery in a child

Julia Dezor-Garus1, Anna Chmielarz-Czarnocińska1 , Paweł Główka2, Elżbieta Cymerys1 , Marta Pawlak1, Anna Gotz-Więckowska1

1. Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2. Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

13:04-13:12

VIV/9. Zmiany oczne w przebiegu choroby Behceta
Ocular changes in Behcet Disease

Joanna Dżbik, Joanna Brydak-Godowska, Monika Turczyńska, Dariusz Kęcik

Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawa

 

13:13-13:21

VIV/10. Ocena terapii immunosupresyjnej w leczeniu przewlekłego zapalenia błony naczyniowej
Evaluation of immunosuppressive therapy in the treatment of chronic uveitis

Maja Waszczyk-Łączak1, Jacek P. Szaflik2

1. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny
2. Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

13:22-13:30

VIV/11. Porównanie wyników pomiaru amplitudy akomodacji w nowym autorefraktometrze zamkniętego pola z dotychczas stosowanymi metodami
Comparison of the Amplitude of Accommodation Measured Using a New-Generation Closed-Field Autorefractor with Conventional Subjective Methods

Piotr Kanclerz1,2, Szymon Radomski1

1. Przychodnia Lekarska Hygeia, Gdańsk, Polska
2. Helsinki Retina Research Group, University of Helsinki, Finland 

 

13:30-13:45

Dyskusja / Discussion

SESJA JASKRA 3
13.45 – 14.45

ZOBACZ STRESZCZENIA >>> JASKRA 3

Prezydium: Bartlomiej J. Kałużny, Joanna Konopińska, Ewa Kosior-Jarecka, Wojciech Lubiński, Dorota Wyględowska-Promieńska

 

13:45-13:55

JIII/1. Implantacje zastawek w jaskrze towarzyszącej wrodzonemu brakowi tęczówki- przegląd literatury i opis pacjenta
Valve implantation in glaucoma associated with aniridia – review and case report 

Wojciech Lubiński, Monika Modrzejewska, Tomasz Charabin

II Klinika Okulistyki PUM, ul. Powstańców Wlkp. Szczecin

 

13:56-14:04

JIII/2. Ocena wyników leczenia jaskry po implantacji XEN GEL
Assessment of glaucoma treatment results after XEN GEL implantation 

Dorota Wyględowska-Promieńska1,2, Krzysztof Rycman 2, Wojciech Maruszczyk2,
Mariola Dorecka1,2   

1. Katedra Okulistyki, Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny
2. Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 

 

14:05-14:13

JIII/3. Goniotomia ab interno z zastosowaniem Kahook Dual Blade w 3–letniej obserwacji
Ab interno goniotomy with the Kahook Dual Blade in a 3-year follow-up

Bartłomiej J. Kałużny, Anna Majer, Magda Kaszuba-Modrzejewska, Marzena Petrus

Klinika Okulistyki i Optometrii, Katedra Chorób Oczu, Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz

 

14:14-14:22

JIII/4. Skuteczność i bezpieczeństwo trabekulotomii ab interno (GATT) w obserwacji 6-miesięcznej
Efficacy and safety of trabeculotomy ab interno GATT- 6-month results

Ewa Kosior-Jarecka, Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz, Tomasz Żarnowski

Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

14:23-14:31

JIII/5. Zastawka Ahmeda w terapii jaskry opornej na leczenie. 6 lat doświadczeń własnych
Ahmed valve application in the treatment of refractory glaucoma. Six years of own experiences

Adam Cywiński  

Śląskie Centrum Leczenia Oczu, Żory, Polska

 

14:31-14:45

Dyskusja / Discussion

 

14:45- 14:55

Przerwa kawowa / Break

 

SESJA Varia 7 – Rogówka, cz. II
14:55-16:15

ZOBACZ STRESZCZENIA >>> VARIA 7

Prezydium: Dariusz Dobrowolski, Wojciech Hautz, Danuta Karczewicz, Katarzyna Krysik, Edward Wylęgała

 

14:55-15:03

VVII/1. Komórki macierzyste – update
Stem cells – update

Edward Wylęgała1,2, Dariusz Dobrowolski1,2,3, Ewa Wróblewska-Czajka1,2, Bogumił Wowra1,2, Maria Grolik1,2

1. Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2. Oddział Okulistyczny Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach
3. Oddział Okulistyczny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, Centrum Urazowe, Sosnowiec

 

15:04-15:14

VVII/2. Przewlekłe zapalenie aparatu ochronnego oka- seria „trudnych” przypadków diagnostyki i leczenia
Case series of chronic ocular adnexae inflammation- demanding diagnostics and treatment 

Joanna Przybek-Skrzypecka, Jacek P. Szaflik

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Warszawa
Katedra i Klinika Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

 

15:15-15:23

VVII/3. Analiza parametrów unerwienia rogówki u pacjentów z retinopatią cukrzycową – próba korelacji z zaawansowaniem zmian siatkówkowych
Analysis of corneal innervation parameters in patients with diabetic retinopathy – an attempt to correlate with the advancement of retinal changes

Agnieszka Kuligowska, Paulina Kieruzel-Radoń, Beata Stroynowska, Monika Kuśmierz-Wojtasik, Claudia Wietrzykowska, Marta P. Wiącek, Katarzyna Mozolewska-Piotrowska, Anna Machalińska

I Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

 

15:24-15:32

VVII/4. Fakoemulsyfikator Veritas: efektywne wykorzystanie pompy perystaltycznej i Venturi w chirurgii zaćmy

Tomasz Gałecki

wykład firmowy Johnson and Johnson / Efmed

 

15:33-15:43

VVII/5. Cyklopentolat – rola stabilnego porażenia akomodacji w diagnostyce wad refrakcji u dzieci i młodzieży

Wojciech Hautz

Klinika Okulistyki, Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa

wykład firmowy Ofta

 

15:44-15:52

VVII/6. Keratoproteza – czy prawidłowo kwalifikujemy?
Keraprosthesis – do we qualify correctly?

Dariusz Dobrowolski1,2,3, Edward Wylęgała1,2, Ewa Wróblewska-Czajka1,2, Katarzyna Krysik3, Anita Lyssek-Boroń3, Anna Nowińska1,2, Bogumił Wowra1,2, Maria Grolik1,2

1. Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2. Oddział Okulistyczny Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach
3. Oddział Okulistyczny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, Centrum Urazowe, Sosnowiec

 

15:53-16:03

VVII/8. Optymalna antybiotykoterapia po operacji zaćmy

Dariusz Dobrowolski

Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Oddział Okulistyczny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, Centrum Urazowe, Sosnowiec Oddział Okulistyczny
Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

wykład firmowy Bausch+Lomb

 

16:03-16:15

Dyskusja / Discussion

 

16:15

Zakończenie 53. Zjazdu Okulistów Polskich

 

16:25  Lunch

Sala Warszawa Wschodnia

9:00-9:30

Wręczenie nagród i dyplomów

 

SESJA Młodzi Okuliści 1

9:30-10:40

ZOBACZ STRESZCZENIA >>> MŁODZI OKULIŚCI 1

 

Prezydium: Joanna Gołębiewska, Justyna Izdebska, Jakub J. Kałużny, Marta Pietruszyńska 

 

9:30-9:38

MOI/1. Zapalenie błony naczyniowej i siatkówki o etiologii gruźliczej- opis przypadku
Tuberculous chorioretinits – a case report

Agata Szukała, Joanna Brydak-Godowska, Monika Turczyńska, Dariusz Kęcik

Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawa

 

9:39-9:47

MOI/2. Leczenie pourazowej ropowicy powieki górnej
Treatment of post-traumatic orbital cellulitis with upper eyelid necrosis

Anna Puzewicz1, Grzegorz Kierzynka2, Celina Helak-Łapaj1 , Marcin Stopa1

1. Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
2. Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 

9:48-9:56

MOI/3. „Stożek w stożku” – opis przypadku
„Keartoconus in keratoconus” – case report

Marta Pietruszyńska, Joanna Konopińska

Klinika Okulistyki USK w Białymstoku

 

9:57-10:05

MOI/4. Nadciśnienie wewnątrzgałkowe związane z torbielowatością ciała rzęskowego i tęczówki ”pseudoplateau iris” – opis przypadku
Elevation of intraocular pressure due to ciliary body and iris cysts ”pseudoplateau iris” – case report

Monika Modrzejewska1, Joanna Cyrankiewicz2

1. II Katedra i Klinika Okulistyki PUM
2.Oddział Okulistyki Szpitala MSWiA w Szczecinie

 

10:06-10:14

MOI/5. Ubytki w polu widzenia jako objaw choroby afektywnej dwubiegunowej u dziecka – opis przypadku
Visual field impairment as a symptom of bipolar disorder in a child – a case report

Agnieszka Tronina1,2 Janocha3 Hitnarowicz3 Jerzak3 Dorota Pojda-Wilczek2,4 Erita Filipek1,2

1. Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki WNMK Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Oddział Okulistyki Dziecięcej
2. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K.Gibińskiego, SUM w Katowicach
3. Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Okulistyki Katedry Okulistyki, Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
4. Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WNMK Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. med. K.Gibińskiego SUM w Katowicach 

 

10:15-10:23

MOI/6. Metaliczne ciało obce w komorze przedniej po zabiegu fakoemulsyfikacji
A metallic anterior chamber foreign body after phacoemulsification

Maria Janas1, Anna Mikołajczyk-Lorkiewicz1, Marcin Stopa1,2

1. Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2. Katedra Chorób Oczu i Optometrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

10:23-10:40

Dyskusja / Discussion

 

 

10:40-11:00

Przerwa kawowa / Break

 

 

SESJA Młodzi Okuliści 2

11:00-12:20

ZOBACZ STRESZCZENIA >>> MŁODZI OKULIŚCI 2

 

Prezydium: Jerzy Mackiewicz, Bożena Romanowska-Dixon, Janusz Skrzypecki

 

11:00-11:10

MOII/1. Charakterystyka objawów okulistycznych u pacjentów z infekcją COVID-19
Characteristics of ocular symptoms in patients with coronavirus disease 

Damian Świątkowski1, Karolina Kaźmierczak2, Katarzyna Zabel2,3, Przemysław Zabel2,3

1. Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chorób Oczu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2. Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
3. Katedra Badania Narządów Zmysłów, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

11:11-11:21

MOII/2. Oczne manifestacje w przebiegu infekcji COVID-19
Ocular manifestations following COVID-19 infection 

Monika Modrzejewska 1, Joanna Cyrankiewicz2

1. II Katedra i Klinika Okulistyki PUM
2. Oddział Okulistyki Szpitala MSWiA w Szczecinie

 

11:22-11:30

MOII/3. Ektazja naczyniówki jako jedna z chorób związana z pachychoroid – obserwacja 3-letnia
Focal choroidal excavation as a one of pachychoroid spectrum diseases – Three-year observational study

Joanna Gołębiewska1, Paulina Szabelska1  , Joanna Brydak-Godowska2 , Radosław Różycki1

1. Klinika Okulistyki, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa
2. Klinika Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

 

11:31-11:39

MOII/4. Tętniaki prosówkowate Lebera
Leber’s miliary aneurysms

Karolina Szeremeta, Joanna Brydak-Godowska, Monika Turczyńska, Dariusz Kęcik

Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawa

 

11:40-11:48

MOII/5. Gęstość komórek śródbłonka rogówki mierzona za pomocą mikroskopii spekularej i konfokalnej
Corneal endothelial cells density measured by specular and confocal microscopy 

Damian Jaworski1,2, Patryk Młyniuk1,2, Patrycja Zdziarska1 Bartłomiej J. Kałużny1,2

1. Klinika Okulistyki i Optometrii, Katedra Chorób Oczu, Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
2. Klinika Okulistyczna Oftalmika w Bydgoszczy

 

11:49-11:57

MOII/6. Zmętnienie soczewki własnej po zabiegu witrektomii tylnej
Lens opacities after pars plana vitrectomy

Aleksandra Górska, Irmina Jastrzębska – Miazga, Piotr Gorostowicz, Martyna Nocoń–Bratek,  Anna Lorenc, Katarzyna Kowalska, Sebastian Sirek, Rafał Leszczyński, Ewa Mrukwa- Kominek

Oddział Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

 

11:58-12:06

MOII/7. Argos czy IOLMaster 700 – który z nich jest lepszy? Porównanie dwóch biometrów  typu „Swept Source” – analiza przedoperacyjna wybranych parametrów biometrycznych
Is one of them better?
Comparison between two swept-source optical coherence tomography-based biometers –  preoperative analysis of selected biometric paramete

Mateusz Porwolik, Ewa Mrukwa-Kominek, Monika Sarnat-Kucharczyk

Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

12:06-12:20

Dyskusja / Discussion

 


12:20-12.25

PODSUMOWANIE SESJI PLAKATOWEJ

Jerzy Mackiewicz, Bożena Romanowska-Dixon, Joanna Przybek-Skrzypecka

 

12.25-12:35

Przerwa kawowa / Break

 

SESJA Varia 5 – Onkologia 

12:35-14:10

ZOBACZ STRESZCZENIA >>> VARIA 5

 

Prezydium: Anna Machalińska, Bożena Romanowska-Dixon, Iwona Rospond-Kubiak, Radosław Różycki, Jerzy Szaflik

 

12:35-12:43

VV/1. Uwaga – czerniak!
Attention melanoma!

Bożena Romanowska-Dixon, Anna Markiewicz

Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Klinika Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum 

 

12:44-12:52

VV/2. Brachyterapia Ru-106 całego odcinka przedniego w leczeniu guzów tęczówki i ciała rzęskowego
Whole anterior segment irradiation with ruthenium plaque

Iwona Rospond-Kubiak1, Wojciech Adamski1, Weronika Mularska1, Adam Chicheł2

1. Katedra Okulistyki I Klinika Okulistyczna, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
2. Zakład Brachyterapii, Wielkopolskie Centrum Onkologii

 

12:53-13:03

VV/3. Niezaspokojone potrzeby w obszarze chorób wysiękowych siatkówki – czy blokowanie VEGF jest jedyną drogą do sukcesu terapeutycznego?

Bożena Romanowska-Dixon

Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Klinika Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

wykład firmowy Roche

 

13:04-13:12

VV/4. Efekt kosmetyczny enukleacji z powodu czerniaka błony naczyniowej
Cosmetic outcome of enucleation for uveal melanoma

Weronika Pociej-Marciak, Bożena Romanowska-Dixon

Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej, Katedra Okulistyki UJCM w Krakowie,
Oddział Kliniczny Okulistyki i Onkologii Okulistycznej, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 

13:13-13:21

VV/5. Terapia Beovue – trudne przypadki
Beovue therapy – difficult cases

Sława Borowska

Centrum Mikrochirurgii Oka Laser Klinika Profesora Jerzego Szaflika

 

13:22-13:30

VV/6. Dieta i styl życia modulują aktywność endogennego układu antyoksydacyjnego u pacjentów ze zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem (AMD): korelacje z nasileniem choroby
Dietary and Lifestyle Factors Modulate the Activity of the Endogenous Antioxidant System in Patients with Age-Related Macular Degeneration: Correlations with Disease Severity

Elżbieta Krytkowska1, Aleksandra Grabowicz1 , Elżbieta Cecerska-Heryć2 , Daria Śleboda-Taront2 , Katarzyna Mozolewska-Piotrowska1 , Barbara Dołęgowska2 , Anna Machalińska1

1. I Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
2. Zakład Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

 

13:31-13:39

VV/7. Rola czynników fenotypowych i genetycznych w progresji zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD) – 3-letnia obserwacja
The influence of phenotypic and genetic factors on age-related macular degeneration (AMD) progression – a 3-year-follow-up

Elżbieta Krytkowska, Aleksandra Grabowicz, Katarzyna Mozolewska-Piotrowska, Anna Machalińska

I Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 

 

13:40-13:48

VV/8. Niewysiękowa neowaskularyzacja w plamce – obserwacja roczna
Non-exudative macular neovascularization – one-year follow-up

Joanna Gołębiewska, Magdalena Rerych, Katarzyna Paczwa, Radosław Różycki

Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej

 

13:49-13:57

VV/9. Zmiana na brolucizumab w wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem niereagującego na bewacizumab
Switching to brolucizumab in neovascular age related macular degeneration irresponsive to bevacizumab

Wojciech Adamski, Andrzej Dmitriew
reOptis / Okulistyka Szpitala św. Wojciecha w Poznaniu

 

13:57-14:10

Dyskusja / Discussion

 

14:10-14:25

Przerwa kawowa / Break

 

SESJA Varia 6 – Różne 

14:25-15:55

 

ZOBACZ STRESZCZENIA >>> VARIA 6

 

Prezydium: Erita Filipek, Andrzej Grzybowski, Anna Nowińska, Marek Prost, Beata Urban 

 

14:25-14:33 

VVI/1. Badania nad przyczynami występowania krótkowzroczności u dzieci urodzonych przedwcześnie
Studies on the causes of myopia in premature babies

Marek Prost

Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie
Centrum Okulistyki Dziecięcej w Warszawie

 

14:34-14:42

VVI/2. Stosowanie somatropiny a krótkowzroczność
The use of somatropin and myopia

Marek Prost

Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie
Centrum Okulistyki Dziecięcej w Warszawie

 

14:43-14:51

VVI/3. Nadużywanie antybiotyków w praktyce okulistycznej i jak to zmienić?
Overuse of antibiotics in ophthalmic practice and how to change it?

Andrzej Grzybowski

Kierownik Katedry Okulistyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,Olsztyn
Kierownik Instytutu Okulistycznych Badań Naukowych,Poznań 

 

14:52-15:00

VVI/4. Analiza parametrów komory przedniej oka w zespole pseudoeksfoliacji przy użyciu optycznej koheretnej tomografii
Anterior eye chamber parameters analysis in pseudoexfoliation syndrome using optical coherence tomography 

Anna Nowińska1,2, Michał Dembski3, Klaudia Ulfik-Dembska

1. Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2. Oddział Okulistyczny Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach
3. Oddział Okulistyczny; Szpital Śląski w Cieszynie

 

15:01-15:09

VVI/5. Irydoangiografia fluoresceinowa jako metoda określania zaburzeń naczyniowych w tęczówce u pacjentów w różnych stadiach zaawansowania zespołu pseudoeksfoliacji
The iris fluorescein angiography as a method for determination of vascular changes at various stages of pseudoexfoliation syndrome

Małgorzata Frankowska-Gierlak

Oddział Okulistyki, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

 

15:10-15:18

VVI/6. Dermatoskopia w analizie zmian skóry powiek
Dermoscopy of the eyelid lesions

Wojciech Adamski1, Kinga Adamska2, Iwona Rospond-Kubiak1

1. Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2. Katedra i Klinika Dermatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

15:19-15:27

VVI/7. Przyczyny podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego po przeszczepach rogówki
The mechanism of intraocular pressure rise after keratoplasty

Diana Wyroślak- Bednarek, Zofia Pniakowska, Piotr Jurowski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej

 

15:28-15:38

VVI/8. Rola nawilżania powierzchni oka przed i po zabiegach chirurgicznych

Justyna Izdebska

Wykład firmowy Alcon

 

15:38-15:55

Dyskusja

Sala Warszawa Wileńska

SESJA Pielęgniarska 

10:00-11:30

ZOBACZ STRESZCZENIA >>> SESJA PIELĘGNIARSKA

Prezydium: Joanna Major, Joanna Marchlewicz, Bogumiła Wójcik-Niklewska, Jolanta Zięba

 

10:00-10:15

1. Jak zminimalizować ryzyko zakażenia miejsca operowanego?                          
How to minimize the risk of surgical infection?

Renata Tomasik, Jolanta Zięba, Joanna Marchlewicz

Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

 

10:16-10:31

2. Zalety stosowania Mydrane w przygotowaniu pacjentów do operacji zaćmy – obserwacje własne
Advantages of Mydrane used in patients preparation for cataract surgery – own observations

Jolanta Zięba, Joanna Marchlewicz

Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

 

10:32-10:47

3. Ocena bólu oraz wybranych stanów emocjonalnych u pacjentów poddawanych brachyterapii
Assesment of pain and selected emotional states in patients undergoing brachytherapy

Joanna Marchlewicz, Jolanta Zięba

Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

 

10:47-11:02

4. Badanie ostrości wzroku i czynności narządu wzroku u dzieci w wieku szkolnym

Bogumiła Wójcik-Niklewska

Klinika Okulistyki Dziecięcej, Katedra Okulistyki Śląski Uniwersytet Medyczny UCK Katowice

 

11:03-11:18

5. Immunologia oka w kontekście przeszczepów rogówki wysokiego ryzyka

Joanna Major

Samodzielny publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny 

 

11:18-11:30

Dyskusja

P/1. Opis przypadku ciężarnej pacjentki z niecharakterystycznym obrazem centralnej surowiczej chorioretinopatii

Case report of a patient with uncharacteristic image of central serous chorioretinopathy during pregnancy

Jakub Sidor, Patrycja Duda, Barbara Terelak-Borys, Iwona Grabska-Liberek

Klinika Okulistyki Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego SPSK im. W. Orłowskiego Warszawa

 

P/2. Nawrotowe zapalenie nerwu wzrokowego u dziecka w przebiegu stwardnienia rozsianego- opis przypadku

Case report: Recurrent optic neuritis in a child with multiple sclerosis

Joanna Zawistowska, Monika Fedor, Alina Bakunowicz-Łazarczyk

Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

 


P/3. Co może się kryć pod maską AMD?

What lies beneath the mask of AMD?

Aleksandra Krasińska, Małgorzata Wichrowska, Jarosław Kocięcki

Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

P/4. Rola OCT w diagnostyce różnicowej stwardnienia rozsianego i autoimmunologicznych chorób tkanki łącznej z zajęciem OUN

The Role of Optical Coherence Tomography in Differential Diagnosis of Multiple Sclerosis and Autoimmune Connective Tissue Diseases with CNS Involvement

Michał Wilczyński1, Paula Wildner2, Ewa Fernandes1, Magdalena Oset2, Małgorzata Siger2, Mariusz Stasiołek2, Mariola Matysiak2

1. Klinika Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

2. Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

P/5. Wrodzona szczelina tarczy nerwu wzrokowego i szczelina naczyniówki w praktyce lekarza Poradni Okulistycznej dla Dzieci

Congenital optic disc coloboma and congenital choroid coloboma in practice of paediatric ophthalmology outpatient clinic

Bogumiła Wójcik-Niklewska1,2, Erita Filipek1,2, Agnieszka Tronina1,2, Lidia Nawrocka2, Karolina Barańska2, Katarzyna Ryt2, Magdalena Adamczyk-Frystacka2
1. Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2. Oddział Okulistyki Dziecięcej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach  

 

P/6. Ocena jakości życia pacjentów ze zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem

Assessment of quality of life in patients with age-releted macular degeneration

Małgorzata Seredyka-Burduk1, Justyna Nowicka2, Grażyna Malukiewicz3, Bartłomiej J. Kałużny1

1. Klinika Okulistyki i Optometrii Katedra Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia „Gdańska” w Bydgoszczy

3. Klinika Chorób Oczu Katedra Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

P/7. Obustronna ptoza w przebiegu przewlekłej postępującej zewnętrznej oftalmoplegii u pacjenta z zespołem Kearns’a – Sayre’a. Opis przypadku

Bilateral ptosis in the course of chronic progressive external ophthalmoplegia in a patient with Kearns-Sayre syndrome. Case report

Alena Zaitsava, Anna Piotrowicz, Mateusz Jacuński, Radosław Różycki

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie 

 

P/8. Obustronny obrzęk plamki u pacjenta po przebytej sepsie w przebiegu covid-19 – opis przypadku

Bilateral macular edema in patient after sepsis during COVID-19 – case report

Katarzyna Paczwa, Magdalena Rerych, Joanna Gołębiewska

Klinika Okulistyki, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie

 

P/9. Ocena wyników fakoemulsyfikacji zaćmy u pacjentów z przedoperacyjnie obniżoną liczbą komórek śródbłonka

The results of cataract phacoemulsification in patients with preoperatively decreased endothelial cells number

Izabela Wawra, Małgorzata Seredyka – Burduk, Grażyna Malukiewicz

Katedra i Klinika Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

 

P/10. Problemy diagnostyczne i trudne decyzje – opis przypadku implantacji Preserflo Microshunt w zaawansowanej jaskrze pierwotnej otwartego kąta przesączania

Diagnostic problems and difficult decisions- case report: Preserflo Microshunt implantation in advanced POAG 

Anna Mikołajczyk1, Wojciech Maruszczyk1 Mariola Dorecka1,2, Ewa Mrukwa-Kominek1,2

1. Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego w Katowicach

2. Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

P/11. Doszklistkowa terapia anty-VEGF w przypadku kostniaka naczyniówki – obserwacje własne

Intravitreal anty-VEGF therapy for choroidal osteoma – own observations

Joanna Wereszczyńska, Barbara Terelak-Borys, Iwona Grabska-Liberek

Klinika Okulistyki Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego SPSK in. W. Orłowskiego Warszawa

 

P/12. Idiopatyczne teleangiektazje plamkowe – manifestacje kliniczne

Idiopathic macular telangiectasia – clinical manifestations

Aneta Choręziak, Małgorzata Wichrowska, Jarosław Kocięcki

Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

 

P/13. Pandemia COVID-19 a infekcyjne owrzodzenia rogówek – kliniczna obserwacja

COVID-19 pandemic and the infectious corneal ulceration – a clinical observation

Milena Grad, Katarzyna Grala, Urszula Stachowska, Iwona Grabska-Liberek

Klinika Okulistyki Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego SPSK im. prof. W. Orłowskiego Warszawa

 

P/14. Zmiany okulistyczne w przypadku niedoboru dehydrogenazy długołańcuchowych kwasów tłuszczowych

Ophthalmologic changes associated with long-chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiency   

Beata Urban, Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Wojciech Pawłowski

Z Kliniki Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

P/15. Operacja zaćmy z wszczepieniem soczewek diafragmatycznych u pacjentów z aniridią wrodzoną – analiza na podstawie opisu przypadku

Cataract surgery with black diaphragm lens implantation in patients with congenital aniridia – a case report 

Anna Lorenc, Piotr Gorostowicz, Martyna Nocoń-Bratek, Aleksandra Górska, Piotr Grygierczyk, Rafał Leszczyński, Ewa Mrukwa-Kominek

Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki, Wydziału Nauk Medycznych
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

P/16. Retinopatia cukrzycowa proliferacyjna z obustronnym obrzękiem tarczy n II: wyrównanie glikemii jako złoty standard leczenia – opis przypadku

Bilateral proliferative diabetic retinopathy with bilateral papilledema: blood glucose level control as the gold standard of care – a case report

Martyna Nocoń-Bratek1, Sebastian Sirek1,2, Katarzyna Kowalska1, Anna Lorenc1, Aleksandra. Górska1, Irmina Jastrzębska-Miazga1, Piotr Gorostowicz1, Rafał Leszczyński1,Ewa Mrukwa- Kominek1,2

1. Oddział Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2. Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

P/17. Uraz gałki ocznej po wybuchu rakietowym – opis przypadku
Eye injury after a rocket explosion – a case report

Aleksandra Górska, Martyna Nocoń-Bratek, Irmina Jastrzębska-Miazga, Katarzyna Kowalska, Anna Lorenc, Rafał Leszczyński, Ewa Mrukwa- Kominek

Oddział Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

P/18. Urazy gałki ocznej z obecnością ciała obcego wewnątrzgałkowego – epidemiologia, postępowanie i czynniki ryzyka
Open globe injury (OGI) with a presence of an intraocular foreign body (IOFB) – epidemiology, management and risk factors 

Michał Jabłoński, Mateusz Winiarczyk, Paweł Bieliński, Monika Jasielska, Joanna Batalia, Jerzy Mackiewicz

Department of Vitreoretinal Surgery, Medical University of Lublin, Poland

 

P/19. Przetoka szyjno-jamista- manifestacja okulistyczna interdyscyplinarnej choroby. Opis przypadku
Carotid cavernous fistula- ophthalmic manifestation of the interdisciplinary disease. Case report

Małgorzata Kozikowska1,2, Wojciech Luboń1,2 , Ewa Mrukwa-Kominek1,2,

1. Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2. Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

P/20. Aspekty fizyczne terapii nowotworów gałki ocznej z wykorzystaniem aplikatorów ocznych z ziarnami I-125
Physical aspects of ocular tumors therapy with use of I-125 seeds

Konrad Skórkiewicz1,2, Dominik Medoń1,2, Piotr Szatkowski4, Kinga Pielichowska4, Rafał Twarog4,  Anna Markiewicz1,3, Bożena Romanowska-Dixon1,3

1. Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
2. Zakład Fizyki Medycznej i Ochrony Radiologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
3. Katedra Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
4. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Biomateriałów i Kompozytów, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

 

P/21. Nietypowe czynniki ryzyka neuropatii jaskrowej a docelowe ciśnienie wewnątrzgałkowe
Less commonly considered risk factors for glaucomatous neuropathy and target intraocular pressure

Joanna Kośny, M. Lewczuk, M. Skalska, Piotr Jurowski

Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzroku, CSK im. WAM, Uniwersytet Medyczny w Łodzi